Zyskaj rozgłos, znajdź swoją drogę... bądź właścicielem najlepszej firmy w sieci!

Przedstaw się!

Jak ocenić ryzyko zawodowe

Artur Górski 2018-11-15 0 komentarzy
Jak ocenić ryzyko zawodowe

Każdy pracownik rozpoczynający pracę chce, aby była ona bezpieczna i nie narażała jego życia i zdrowia na niebezpieczeństwo. Dlatego też wszyscy pracownicy muszą wiedzieć, że mają prawo do wszelkich informacji o ewentualnym ryzyku zawodowym, z jakim mogą się spotkać podczas pracy i o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami. O tym, jak oceniać ryzyko zawodowe, poczytasz na bhpex.pl, gdzie zaprezentowano podstawowe cele ochrony takiego ryzyka. Na podanej stronie dowiesz się, że to do pracodawcy należy zapewnienie pracownikowi możliwie najlepszych warunków pracy, które nie będą groźne, ani dla jego życia, ani dla jego zdrowia, a co za tym idzie, pracodawca powinien ograniczyć ryzyko zawodowe do minimum. Na czym dokładnie polega ocena ryzyka zawodowego? To przede wszystkim:

  • identyfikacja wszystkich zagrożeń, jakie mogą wyniknąć na stanowisku pracy oraz podjęcie wszelkich środków ochrony
  • oszacowanie, czy obecne środki ochrony przed zagrożeniami są wystarczające
  • podjęcie wszelkich kroków, zmierzających do wyeliminowania zagrożeń
  • wykazanie, że podjęte kroki identyfikacji zagrożeń i ich eliminacji są właściwe
  • dostosowanie wyposażenia stanowiska pracy do możliwości danego pracownika
  • udowodnienie, że zrobiono wszystko, aby ograniczyć ryzyko zawodowe.

Najczęściej osoba, która zostaje wyznaczona przez pracodawcę do oceny ryzyka zawodowego, jest pracownikiem służby BHP, lekarzem medycyny bądź osobą z kierownictwa. Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się w kilku etapach, o których poczytasz na podanej stronie. Aby zniwelować zagrożenia ryzyka zawodowego, trzeba szkolić i informować pracowników o zagrożeniach, pilnować, aby stosowali się do wszystkich instrukcji na danym stanowisku pracy, a także właściwie organizować czas i miejsce pracy.

Zostaw komentarz